TSMK ja SML tukevat mäyräkoirien selkäkuvauksia

Turun Seudun Mäyräkoirakerho ry (TSMK) tukee mäyräkoirien selkäkuvausta

Tuen saamisen ehtona on, että koiran omistaja on TSMK:n jäsen, kun koira selkäkuvataan, kuvat lausutaan virallisesti Suomen Kennelliitossa ja tukea anotaan. Koiran omistajan kotipaikka pitää olla Varsinais-suomen kennelpiirin alueella (tieto löytyy Kennelpiirin sivulta, tällä hetkellä nettisivut työnalla -epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä: vskennelpiiri@gmail.com)

Omistaja lähettää kopion virallisesta selkäkuvauslausunnosta, omistajatodistuksen kuvatusta koirasta ja tilinumerotietonsa tuen maksamista varten TSMK:n sihteerille. Asia käsitellään kerhon hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen koiran omistajalle voidaan maksaa selkäkuvaustuki. Kuvaustuki on anottava sen kalenterivuoden aikana, jona selkäkuvat on virallisesti lausuttu.

TSMK:n hallitus päättää vuoden viimeisessä kokouksessa seuraavan vuoden selkäkuvaustukiin käytettävän kokonaismäärärahan sekä tuen suuruuden per kuvattu mäyräkoira. Selkäkuvaustukia maksetaan kalenterivuonna niin kauan kuin kokonaismääräraha riittää.

Yhdelle omistajalle maksetaan tukea korkeintaan kolmen (3) mäyräkoiran selkäkuvauksesta, jotta tuki kannustaisi mahdollisimman monia kuvauttamaan koiransa. Kokonaismäärärahan riittäessä tukea voidaan maksaa vuoden lopussa useammasta saman omistajan ko. vuonna kuvauttamasta koirasta, kun tiedot on toimitettu asianmukaisesti TSMK:n sihteerille.

Vuonna 2023 selkäkuvaustuen kokonaismääräraha on kaksituhatta euroa (2 000 €) ja tuen suuruus on viisikymmentä euroa (50 €) per selkäkuvattu mäyräkoira.

Verottajan uusi ohjeistus, tuki on ennakonpidätyksen alaista tukea jäsenille. Tukihakemukseen pyydetään liittämään verokortti (ennakonpidätys sen mukaisesti) tai henkilötunnus (ennakonpidätys 60%).


Suomen Mäyräkoiraliitto

Suomen Mäyräkoiraliitto maksaa jäsenilleen 40 euron tuen, joka tilitetään koiran kuvauttajalle. Kun Suomen Kennelliitto on toimittanut röntgenkuvista lausunnon, toimitetaan kopio siitä ja tieto kuvauttajan tilinumerosta tilinomistajatietoineen liiton jalostustoimikunnan sihteerille.

Tuen maksamisen tavoitteena on saada lisää tutkimusmateriaalia mäyräkoirien selkätutkimukseen.