MÄAJ PM koesäännöt

MÄAJ PM koesäännöt

VARSINAIS- SUOMEN KENNELPIIRI ry:n MÄYRÄKOIRIEN AJOKOKEEN (MÄAJ) PIIRINMESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJE

Voimassa 29.5.2012 alkaen

1. Kokeen järjestäminen

Varsinais-Suomen kennelpiiri ry:n mäyräkoirien ajokokeen piirinmestaruudesta kilpaillaan yksipäiväisessä yksiluokkaisessa kokeessa, kulloinkin voimassa olevien mäyräkoirien ajokoesääntöjen mukaan. Mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Tasatuloksen sattuessa sijoituksen ratkaisee 1. ajoaika-
2. haku- 3. haukku- 4. ajovarmuuspisteet 5. ylituomari ratkaisee.

2. Ajankohta

Piirinmestaruuskokeet järjestetään vuosittain ennen lohkon valintakokeen viimeistä ilmoittautumispäivää.

3. Osallistumisoikeus

Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Osallistumisoikeus piirinmestaruuskokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä, (viimeinen ilmoittautumispäivä,) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla / omistajalla, riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koiranohjaajaksi / omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.

4. Karsinta

Varsinais-Suomen kennelpiiri ry:n mäyräkoirien piirinmestaruus ajokokeeseen osallistuvien koirien määrä rajoitetaan enintään yhteentoista (11) koiraan, kymmenen (10) koiraa karsinnan perusteella + edellisen vuoden piirin mestari. Mikäli edellisen vuoden mestari ei ilmoittaudu, koiramäärä on kymmenen (10). Pm-koeilmoittautumisen yhteydessä toimitetaan tiedot kahdesta koiran saamasta MÄAJ kokeen palkintosijaan oikeuttavasta tuloksesta, (KoiraNet-jalostustietojärjestelmä tai kopiot koirakohtaisista pöytäkirjoista). Tulokset tulee olla saavutettu ennen viimeistä ilmoittautumispäivää kuluvalta, tai kahdelta edelliseltä koekaudelta, tätä vanhempia tuloksia ei huomioida.

Kokeeseen valitaan kymmenen edellä mainittuna ajanjaksona MÄAJ 1 tuloksen ajaneet koirat kahden kokeen pisteiden keskiarvon mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tasatuloksen sattuessa iältään nuorempi koira saa paikan. Pätevän syyn vuoksi pm-kokeesta pois jääneen koiran tilalle voidaan ottaa varakoira edellä mainitun karsinnan mukaisesti.

5. Lännenlohkon valinta

Piirinmestaruuskokeen kolme parasta koiraa jatkavat lännenlohkon valintakokeeseen edellyttäen että koirilla on saavutettuna lohkokokeeseen vaadittava MÄAJ kokeen tulos. Piirinmestaruuskokeen neljänneksi tullut koira on samoin tulosedellytyksin lännenlohkon valintakokeen varakoira.

Koiran omistaja maksaa kokeen osallistumismaksun.

Piirinmestaruuskokeen järjestäjä ilmoittaa koirakot ja yhden tuomarin jokaista kokeeseen tulevaa koiraa kohti lohkokokeen järjestäjälle. Lohkokokeen järjestäjä hyväksyy tuomarit. Tuomareiden kanssa on asiasta sovittava ja koiran omistajat / ohjaajat huolehtivat heidän saapumisestaan koepaikalle.