KOKOUSKUTSU

Turun Seudun Mäyräkoirakerho ry:n kevätkokous järjestetään verkkokokouksena tiistaina 30.3.2021 klo 19.00. Kokouksen fyysinen paikka on Varsinais-Suomen Kennelpiirin maja (Hiihtomajanpolku 20, Turku), paikalla voi olla ainoastaan kokouksen toimihenkilöt.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä hallituksen esitys Turun Seudun Mäyräkoirakerho ry:n uusiksi säännöiksi, jotka Suomen Mäyräkoiraliitto ry ja Patentti ja Rekisterihallitus ovat hyväksyneet. Esityslista pitää sisällään sekä kevät- että syyskokouksen asiat, sillä mikäli sääntömuutos hyväksytään, syyskokousta ei enää pidetä. Mikäli uusia sääntöjä ei hyväksytä, käsitellään listalta vain ns. kevätkokousasiat. Kerhon nettisivulla on luettavissa nyt voimassa olevat säännöt sekä uusi sääntöehdotus.

Kiertopalkinnot ja valiopokaalit julkaistaan kokouksessa, mutta niiden jako tapahtuu erikseen sovittavana ajankohtana.

Kokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen 26.3.2021 mennessä sähköpostitse: pj@tsmk.fi ilmoittamalla sähköpostiosoite, johon lähetetään ohjeet etäosallistumiseen ja tarvittava kokousmateriaali. Mahdolliset äänestämiset suoritetaan sähköisesti OpaVote ohjelmalla. Kokouksessa ei käytetä valtakirjoja.

Turun Seudun Mäyräkoirakerho ry
Hallitus